Kristin Gjesdal

Kristin Gjesdal er professor i filosofi ved Temple University, Philadelphia. Hennes forskningsinteresser inkluderer moderne tysk filosofi, estetikk, fenomenologi og hermeneutikk. Hun er forfatter av Gadamer and the Legacy of German Idealism (Cambridge University Press, 2009/2011), Herder’s Hermeneutics (Cambridge University Press, 2017) og The Drama of History: Ibsen, Hegel, Nietzsche (Oxford University Press, 2020). Hun er redaktør og medredaktør av syv samlebind med Oxford og Cambridge University Presses og i redaksjonsrådet for en rekke internasjonale tidsskrift og bokserier.

KVINNELIGE FILOSOFER GJENNOM TIDENE

27. mai | 13:00 - 13:50 | Bjerkebæk

Legg til i din festival