Laila Bokhari

Laila Bokhari er utdannet statsviter fra England, Nederland og Sveits, og har jobbet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Norsk utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Bokhari har tjenestegjort ved FNs Sikkerhetsråds Al-Qaida Taliban Monitoring team i New York, arbeidet for OSCE, og vært rådgiver inn i ulike NATO-grupper. Bokhari har tidligere utgitt Hellig Vrede. Min reise gjennom Pakistan.

AFGHANISTAN I TALIBANS VOLD

25. mai | 12:00 - 12:50 | Kulturhuset Banken Festsalen

Legg til i din festival

LITTERÆR FESTAFTEN

25. mai | 19:30 - 21:00 | Maihaugsalen

Legg til i din festival