Lena Carlsson

Konst och litteraturvetare från Lunds universitet. Styrelseledamot i Selma Lagerlöf-sällskapet. Har skrivit flera böcker om Selma Lagerlöf.