Louisa Layne

IDENTITET SOM KRITISK VERKTØY. FRA STUART HALL TIL RITA FELSKI

25. mai | 12:00 - 13:00 | Kulturhuset Banken Holbøsalen

Legg til i din festival