Mehda Zolfaqari

Mehda Zolfaqari er en profesjonell fortellerkunstner og er medlem av Fortellerhuset, Norges eldste muntlige fortellerkompani. Hun er opptatt av å speile tradisjonsfortellinger mot personlige opplevelser og dagsaktuelle tema.

Med sin flerkulturelle bakgrunn og språkkunnskaper henter hun frem fortellinger som er mindre kjent blant norsk publikum og bringer disse fortellingene på norske scener. Slik skaper hun et møtepunkt mellom det fremmede og det kjente.

Mehda er født i Iran, vokst opp i Oslo og har studert i Australia og i Norge. Hun har film- og journalistutdanning i bunn, i tillegg til persisk fra UiO og fortellerkunst og tolkeutdanning fra HiOA. Mehda har tidligere jobbet i NRK.

Mehda jobber mest med religiøse og mytiske fortellinger, flerspråklige forestillinger og klassisk persisk litteratur. Hun blander muntlig fortellerkunst med musikk, dans og poesi. I tillegg er hun opptatt av å bruke fortellerkunsten med sosial aktivisme.

Som kanskje den eneste profesjonelle koranfortelleren i Norge, har Mehda arbeidet med å se på religiøse tekster fra et feministisk og humanistisk perspektiv og har brukt fortellinger fra Koranen i interreligiøs dialog. Sammen med bibelfortellere har hun satt opp flere interreligiøse stykker basert på fellesskikkelser i Bibelen og Koranen. Mehda opptrer både på norsk, engelsk og persisk og har opptrådt i Norge og i utlandet, blant annet for H.K.H Kronprins Haakon.

Deltar i:

SEMIKOLON

Tirsdag | 11:00 - 12:15 | Plan B

Legg til i din festival