Mehdi Mousavi

Mehdi Mousavi (f. 1976)
poet, redaktør, kulturaktivist og farmasøyt fra Iran. Mousavi har vært en ledende kraft innen postmoderne poesi i Iran. Han har utgitt fjorten diktsamlinger, undervist i litteratur ved universiteter og høgskoler, og arrangert egne illegale litterære sammenkomster og skrivekurs. Mousavi har også organisert litteraturfestivaler og skrevet tekster for iranske sangere. Sammen med Fatemeh Ekhtesari var han redaktør for tidsskriftet Hamin farda bood til det ble forbudt og nedlagt i 2008. Etter å ha blitt dømt til ni års fengsel og nittini piskeslag, greide Mousavi i 2015 å flykte fra Iran. Han kom til Lillehammer som fribyforfatter i 2017. Mousavi er aktuell med antologien Å kysse en ørken. Å kysse en myr – 13 fribyforfattere (Aschehoug 2019), som inneholder et utvalg av diktene hans i Gunstein Bakkes gjendiktninger.