Mojtaba Karbasi

Mojtaba Karbasi er stipendiat ved RITMO-senteret ved Universitetet i Oslo. Hans forskning er fokusert på robotkontroll og læring, forsterkningslæring, kognitiv robotikk og motoriske kontrollteorier. Han jobber for tiden med trommeroboter som er designet for å lære trommeoppgaver gjennom samspill med miljøet.

DET IRANSKE OPPRØRET

23. mai | 15:00 - 15:50 | Verdensteateret

Legg til i din festival