Montaser Abdelmawgood

Montaser Abdelmawgood (f. 1973)
Poet, litteraturkritiker og lærer fra Alexandria i Egypt. Abdelmawgood har en bachelorgrad i arabisk språk og litteratur fra universitetet i Alexandria, og har undervist på ungdomstrinnet i tjue år. På arabisk har han utgitt tre diktsamlinger og vært publisert i en rekke tidsskrifter. Han har deltatt på flere internasjonale poesifestivaler, og et utvalg av diktene hans har tidligere blitt oversatt til engelsk, fransk, spansk og svensk. Utgivelsen av den siste diktsamlingen hans i 2012 førte til blasfemianklager og påfølgende trusler i Egypt. Abdelmawgood kom til Trondheim som fribyforfatter i 2018. Han er aktuell med antologien Å kysse en ørken. Å kysse en myr – 13 fribyforfattere (Aschehoug 2019), som inneholder et utvalg av diktene hans i Linda Kjosaas’ gjendiktning.