Arial Pink

Arial Pink arbeider med nettsider og annen form for publisering på internett. Dette i tillegg til
kolofontekster, forfatterportetter og bokomslag. Arial Pink er en utbrytergruppe fra kunstkollektivet
Narves1biblioteket og Nasjonal2biblioteket. Gruppen består av Christa Barlinn Korvald, Erlend Peder
Kvam og Thor Merlin Lervik, som alle er utdannet i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i
Oslo.