Nina Braathen Hjorthdal

Nina Emilie Braathen Hjortdal (f. 1960), advokat. Hennes spesialområder er strafferett, barne- og familiesaker herunder barnevernssaker og spørsmål relatert til arv og skifte. Hun har vært bistandsadvokat i flere omfattende overgrepssaker og er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord- Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.