Nisrin Maktabi Barkouki

Nisrin Maktabi Barkouki er direktør ved Norsk Barnebokinstitutt. Hun har tidligere vært leder av Deichman-bibliotekene i bydel Søndre Nordstrand i Oslo og har flere år bak seg fra Det flerspråklige bibliotek og Nasjonalbiblioteket. Hun har utdanning innen bedriftsøkonomi og ledelse, og har vært medlem av Kulturrådets utvalg for oversatt litteratur og leder for Norsk PEN sitt flerkulturelle utvalg.