Ragnhild Eskeland

Ragnhild Eskeland (f. 1986) debuterte som forfatter i 2018 med romanen Føling (Pelikanen). Hun har skrevet en sterk og litterær roman om å leve med, og å nekte å leve med, diabetes. Hun er utdannet på Litterär gestaltning i Göteborg og har tatt skrivekunstlinja på Nansenskolen. Hun har en master i Fransk litteratur fra Universitetet i Oslo.