Ranveig Kvinnsland

Ranveig Kvinnsland har master i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave har tittelen “har du hört vad som har hänt i syrien?” Om traumer, tilskuere og den andres smerte i Ghayath Almadhoun og Marie Silkebergs Till Damaskus (2014). I tillegg har hun skrevet etterord til Marie Silkebergs diktbok Damascus Atlantis fra 2021.

LESING OG MENINGEN MED LIVET

24. mai | 15:30 - 15:55 | Studenten

Legg til i din festival