Safia Abdi Haase

Safia Abdi kom til Norge som flyktning i 1992, som aleneforsørger for sine tre jenter. Etter flere år i Harstad, hvor hun utdannet seg fra analfabet til sykepleier, flyttet hun til Halden. Safia var med å skrive Handlingsplan mot kjønnslemlestelse i 2003. Safia er den eneste kvinnen med innvandrerbakgrunn som har mottatt Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, som hun mottok for sitt arbeid mot vold mot kvinner.