Solvej Balle

Solvej Balle er født i 1962 og debuterte med Lyrefugl i 1986. Hun skrev senere et av dansk litteraturs mest lovpriste verk i 1990-årene, Ifølge loven (1993). Men siden denne har det kommet få bøker: En kunstteoretisk bok, Det umuliges kunst, i 2005, et politisk erindringsessay, Frydendal og andre gidsler, i 2008 samt to kortprosautgivelser, Hvis og Så, som kom ut samtidig i 2013. Om udregning af rumfang er Solvej Balles store comeback.
Solvej Balles hovedperson, Tara Selter, har ufrivillig steget av tidens tog i det storstilte prosaverket Om udregning af rumfang. I hennes virkelighet gjentar 18. november seg om og om igjen. Plutselig opplever hun ikke lenger at ukene, månedene eller årstidene skifter. Personene rundt henne eldes ikke, og de har naturlig nok vanskelig for å forstå Taras nye og merkverdige virkelighet. Denne erfaringskløften kommer det stor litteratur ut av, fordi den stiller basale spørsmål om hva våre individuelle opplevelser av tid og rom gjør med livene og samlivene våre.

Inntil videre har det kommet ut tre av i alt sju planlagte bind om Taras opphold utenfor tiden. Disse utgjør allerede en sammenhengende enhet som med hvert bind utvides på nye og uforutsigelige måter, og dermed utfordres også vår idé om kunstverket som en avrundet enhet. På den måten lar Solvej Balle leseren gjenoppleve tiden, ikke minst samtiden, og dens innbyrdes konkurrerende perspektiver på temaer som vekst, aktivisme og kjønn. Via verket fornemmer vi at vår samtid er et felles anliggende, selv om vi til tider kanskje lever i hver vår “boble”.