Synneve Sundby

Synneve Sundby (f. 1959) er skjønnlitterær oversetter fra fransk med særlig interesse for den litteraturen som skrives utenfor Frankrike. Hun har bodd i Paris siden midten av åttitallet.