Thea Aarbakke

Thea Aarbakke er førstekonservator og fagansvarlig ved Kvinnemuseet, Anno. Hun var stipendiat på NFR-prosjektet TRAUM og disputerte på en avhandling om forfattermuseer i 2020.

LIV OG LITTERATUR PÅ MUSEUM

4. jun | 18:00 - 18:50 | Bjerkebæk

Legg til i din festival