Timothy Snyder

Timothy Snyder (f. 1969) er professor i historie ved Yale University, med Øst-Europa og holocaust som spesiale. Snyder har doktorgrad i historie fra Oxford University. Han har skrevet fem bøker, deriblant en biografi om Marx. Dødsmarkene
(2012) var hans første bok på norsk. Hans seneste utgivelse er Om tyranni. 20 ting vi kan lære av det 20. århundre (2017).