Torgeir Skorgen

Torgeir Skorgen er dr. art., førsteamanuensis og prosjektleder ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere utgitt en antologi med Högjendiktninger (Kom no, eld!, Samlaget
1996) og tallrike andre oversettelser og artikler om norsk og tysk lyrikk, filosofi og idéhistorie.

Arbeider med: Ut fra sine forskningsarbeider og publikasjoner om tysk romantikk og idealisme (Hölderlin, Herder, Schiller, Kant) har Skorgen søkt å begrunne en humanistisk tilnærming til aktuelle fenomen som rasisme, nasjonalisme,
orientalisme, identitet og interkulturell forståelse.

Forskningsinteresser: Skorgen har hele tiden forsøkt å vise hvordan disse problemstillingene aktualiserer en rekke tradisjonelle humanistiske metodikker og forskningsfelt som hermeneutikk og mentalitetshistorie. Skorgen har
dessuten utgitt en rekke artikler om forholdet mellom diktning, sannhet og utopi.

I UNDSETS HAGE

28. mai | 12:00 - 15:00 | Bjerkebæk

Legg til i din festival