Toril Moi

Toril Moi (f. 1953) er litteraturviter og professor. Moi innehar stillingen som James B. Duke Professor of Literature and Romance Studies ved Duke University i Nord-Carolina, USA. Moi har særlig beskjeftiget seg med spørsmål der litteratur og filosofi overlapper hverandre, og har vært opptatt av feministisk teori og kvinnelige forfattere. Hun har skrevet en rekke bøker om feministisk litteraturteori. Moi har også skrevet bok om Henrik Ibsen.

Å BRUKE SEG SELV I SKRIFT

26. mai | 16:00 - 16:50 | Verdensteateret

Legg til i din festival

HVORFOR SÅ SINTE, DERE? OM LITTERATURKRITIKK OG SUBJEKTIVITET

26. mai | 11:00 - 11:45 | Kulturhuset Banken Holbøsalen

Legg til i din festival