Torolf Kroglund

Torolf E. Kroglund (f. 1974) er utdannet litteraturviter. Han er tidligere festivalsjef i Ibsen- og Hamsun-dagene i Grimstad, nå kultursjef i Risør. Han har skrevet flere dokumentar- og sakprosabøker, blant annet fra skateboard- og jeger-miljø som begge, på ulikt vis, er overraskende subkulturelle i norsk offentlighet. Hans siste bok er 'Reise med ål' (2018), en personlig og litterær reiseskildring som handler om naturvern, forskning, kystkultur og om "det vi ikke visste at vi ikke visste", for eksempel at ål - som svømmer tallrik rundt i ethvert vassdrag nært oss, likefullt er en rødlistet art på verdensbasis. Boken er foreløpig oversatt til tysk og solgt til Sverige.

Deltar i:

ÅLENS MYSTERIUM

Søndag | 13:11 - 13:33 | Strømmes på litteraturfestival.no

Legg til i din festival