Trygve Riiser Gundersen

Trygve Riiser Gundersen (f. 1970) er forlagsredaktør, forfatter og kritiker. Riiser Gundersen har arbeidet med haugianerne og 1700-tallets kulturhistorie i en årrekke, og har utgitt arbeider bl.a. om bok og lesehistorie i Norge, norsk pressehistorie og framveksten av norsk offentlighet før 1814.

HAUGIANERNE

25. mai | 15:00 - 15:50 | Lillehammer Kirke

Legg til i din festival

DEN HISTORISKE ROMANENS UMULIGHET (OG MULIGHETER)

24. mai | 09:30 - 10:30 | Nansenskolen

Legg til i din festival