Ulf Karl Olov Nilsson

Ulf Karl Olov Nilsson (f. 1965), også kalt UKON, er poet, psykolog og psykoanalytiker. Han sitter i redaksjonen for tidsskriftene Glänta og Arche, og har et femtentalls diktsamlinger bak seg. Han slo igjennom med diktsamlingen Stammar (2002) og ble nominert til Augustpriset för Synopsis (2007). Hans seneste bok var Glömskans bibliotek – en essä om demens, vansinne och litteratur (2016).