Werewere-Liking Gnepo

Trolig kan vi alle enes om at kulturarbeid er politisk arbeid, og at skal man nå menneskenes fornuft og hjerter, så går raskeste vei gjennom kunsten. Den kamerunske forfatteren, teaterarrangøren, sangerinnen og landsbygrunnleggeren Werewere-Linking Gnepo er et eksempel på at livet kan være et kunstverk, og at man gjennom nettopp livet kan utrette enormt mye. Hun er i dag kjent som en av de viktigste postkoloniale kunstnerne i Afrika, og en foregangsperson innen avantgardistisk litteratur, teater og musikk. Vi er glade for at vi får så celebert besøk fra så langt unna!