En bærekraftig litteraturfestival

Norsk Litteraturfestival jobber kontinuerlig for å gjennomføre enn mest mulig miljøvennlig festival og helårsdrift.

Festivalen skal sette søkelys på miljø, bidra til bevisstgjøring og kunnskap, samt prioritere bærekraftige alternativer i egen virksomhet. Vi tenker bærekraft i alle ledd, samtidig som vi øker kompetansen på klimasmarte løsninger. Vi har satt oss mål om å redusere Co2-utslipp, jamfør FNs bærekraftsmål.

Festivalen har et ekstra søkelys på bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Innkjøp

Festivalen skal begrense nyproduksjon og gå for miljøvennlige alternativer ved innkjøp, der det er mulig.

Sirkulær anvendelse

Festivalen skal gjennomføres med minst mulig miljøbelastning, dvs. mest mulig gjenbruk og minst mulig forsøpling.

Miljøspørsmål på agendaen

Festivalen har ambisjoner om å løfte og debattere aktuelle samfunnsspørsmål som en del av festivalprogrammet, deriblant bærekraft og klima.

Transport

Festivalen benytter og legger til rette for miljøvennlig transport.

Samarbeidspartnere og leverandører

Klimaavtrykk vil være noe vi diskuterer med våre leverandører og samarbeidspartnere.