ALEKSANDAR HEMON MØTER JOHN FREEMAN

I august 2019 ble det annonsert at Aleksandar Hemon, suksessforfatteren som i 1995 flyttet fra et krigsherjet Sarajevo og gjorde amerikaner av seg, hadde skrevet manus til den fjerde Matrix-filmen som skulle starte produksjonen i 2020. Det er uvisst hva koronapandemien får å si for innspillingen, men det som er sikkert er at den aktuelle globale situasjonen kjennes som en beretning beslektet med scifi-klassikeren fra tidlig 2000-tall. Det er kanskje til denne sjangeren vi må for å finne analogier for hvor vi står i dag, politisk, mentalt og fysisk. Kanskje er litteraturen dit vi skal for å helbrede innsiden og utsiden? Redaktør, forfatter og journalist John Freeman skisserte også i sin bok Dictionary of Undoing, fra 2019, strategier for overlevelse i vårt samtidige politiske klima. Disse to strategene møtes til samtale, passende nok, digitalt.

Saturday

14:28-14:56

GRATIS
Se videoarkiv

Add to your festival