Informasjon, strategi og rapport

Alt du trenger å vite om Norsk Litteraturfestival!

Fullt navn: Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene
Organisasjonsform: Stiftelse
Organisasjonsnummer: 979 454 562
Kontonummer: 2095 54 83007
Grasrotandelen: Send SMS “Grasrotandelen 979454562” til 2020


Finansiering

Festivalens finansiering i prosenter 2019:

 • 58 % offentlige midler
 • 30 % sponsor og andre inntekter
 • 12 % billettsalg/egeninntekter

Festivalen i tall

2019:

 • 4,1 årsverk fordelt på 5 personer
 • 316 frivillige, i tillegg kommer styre og råd.
 • 6000 frivilligtimer
 • 6 dager
 • 294 programposter
 • Ca 100 samarbeidspartnere og bidragsytere
 • 404 forfattere og artister
 • 24 nasjoner
 • 40 % sakprosa
 • 50 % kvinnelige forfattere 
 • 30 712 besøkende

Besøkstall:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Besøkstall 25 600 23 340 22 851 24 173 24 360 25 382 25 606 26 703 25 849 30 712

 

Oversikt over tidligere program finner du her.
Oversikt over tidligere ansatte finner du her.


Rapporter

Norsk Litteraturfestival dokumenteres gjennom en årlig festivalrapport.

Last ned Festivalrapporten 2019 her.
Last ned festivalrapporten 2018 her
Last ned festivalrapporten 2017 her.
Last ned festivalrapporten 2016 her.
Last ned festivalrapporten 2015 her
Last ned festivalrapporten 2014 her
Last ned festivalrapporten 2013 her
Last ned festivalrapporten 2012 her
Last ned festivalrapporten 2011 her

 

Last ned logo her

 

Strategi Norsk Litteraturfestival 2020-2022

Norsk litteraturfestival skal være Nordens viktigste møteplass for lesere og forfattere.
 

Kunstnerisk ledende
Festivalen skal gjennom størrelse og kvalitet markere seg som den viktigste litteraturfestivalen i Norden. Programmet skal omfatte alle sjangre, være nyskapende, holde høyt kunstnerisk nivå og inneholde både bred og smal litteratur.

Internasjonal møteplass
Norsk Litteraturfestival skal være et utstillingsvindu for norsk litteratur og har et særlig ansvar for å fremme yngre forfatterskap. Programmet skal omfatte fremstående nordiske og et utvalg særlig markerte og viktige internasjonale forfattere. Lillehammer er en friby for forfulgte forfattere og festivalen skal være en viktig arena for global litteratur, mangfold og ytringsfrihet.  

Viktig debattarena
Gjennom egne arrangementer og samarbeid med andre skal festivalen være en viktig scene for litteraturdebatt. Festivalen har ambisjon om å sette dagsorden i aktuelle samfunnsspørsmål, men også utnytte litteraturens fortrinn til å gå i dybden av den løpende offentlige samtalen.

Styrke barn og unges leselyst
Å styrke barn og unges leselyst er en av festivalens viktigste oppgaver. Programmet skal holde høyt kunstnerisk nivå og nå så mange barn og unge som mulig. Pegasus skal være et nasjonalt fyrtårn for litteraturformidling og dele kunnskap med aktører som trenger vår kompetanse.

Åpen og inkluderende
På Norsk Litteraturfestival kommer forfattere og lesere tett på hverandre og festivalen skal oppleves relevant og aktuell for sine kjernemålgrupper; barn og unge, samt et allment voksent publikum. Festivalen har et spesielt ansvar for å inkludere utsatte grupper, både som en del av våre frivillige og vårt publikum.

Miljø
Festivalen skal ha fokus på miljø, bidra til bevisstgjøring og kunnskap, samt prioritere bærekraftige alternativer i egen virksomhet.