Styre og råd

Styret

Harald Thoresen – styreleder

Anne Gaathaug – nestleder

Ivo de Figueiredo

Silje Riise Næss

Annette Orre

Liv Astrid Sverdrup

Kari Joynt

Olemic Thomessen (vara)

Birgitte Eek (vara)

Rådet

Silje Tretvoll (leder)

Hans Tarjei Skaare (nestleder)

Margit Walsø

Mari Nørstegård Tomren

Jostein Skurdal

Søren Birkvad

Catrine Strøm

Mads Nygaard

Tone Nyseter

Kristenn Einarsson

Svein Olav Hoff

Vivian Haverstadløkken

Hilde Hagerup

Tone Selboe

Arne Vestbø