Tema

Norsk Litteraturfestival har hatt tradisjon for å ha et overordnet tema. I 2014 brøt vi med tradisjonen og organiserte festivalen etter flere fokusområder. Det gjorde festivalen enda mer interessant, og vi har fortsatt med dette siden den gang.

Tidligere temaer:

Ansvar 2013
Penger 2012
Byen 2011
Løsrivelse 2010
Sannhet 2009
Fremtiden 2008
Utroskap 2007
Iscenesettelse 2006
Strid og forsoning 2005
Europa 2004
Forbrytelse og poesi 2003
Myter 2002
Makt 2001
Dårskap og diktere 2000
Fordømte diktere 1999
Hva skal vi med historien? 1998
70-årene i norsk litteratur 1997
1960-årene 1996
En visjon tar form 1995
Middelalder 1994
Biografien som litterær genre 1993