BRITISK LØYPE

Britiske stjerneforfattere og helt nye stemmer utgjør kjernen i Norsk litteraturfestivals britiske fokus i 2022. Vi får både store internasjonale stjerner og helt nye stemmer på besøk fra våre naboland i vest. I Britisk løype finner du et utvalg programposter som på ulikt vis belyser festivalens britiske fokus.


Ingen resultater