Notice: Undefined variable: post_id in /var/www/lillehammer_litteraturfestival/wp-content/themes/Divi-Child-Theme/template-parts/festivalloype.php on line 4

NORDISK LØYPE

Gjennom koronatiden har vi opplevd en skjerpet interesse for våre nordiske naboland. Krisen har fått fram store og – for mange ukjente – forskjeller mellom nasjonene.

I løpet av festivaldagene vil vi undersøke hvordan nordiske forfattere forholder seg til hverandre på tvers av landegrensene. Hva knytter oss nordboere sammen – og hva som skiller oss?

I Nordisk løype finner du et utvalg programposter som på ulikt vis belyser temaet Norden. I tillegg til å kunne oppleves på en av våre mange Lillehammer-arenaer, vil de markert programpostene under også strømmes. Disse kan du se via vårt digitale festivalpass. I hovedprogrammet finner du enda flere festivalarrangementer med nordisk fokus.


Ingen resultater