Informasjon, strategi og rapporter for Norsk Litteraturfestival

Fullt navn: Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene

Organisasjonsform: Stiftelse

Organisasjonsnummer: 979 454 562

Kontonummer: 2095 54 83007

Grasrotandelen: Send SMS «Grasrotandelen 979454562» til 2020

  Finansiering

  Festivalens finansiering i prosenter 2019:

  • 58 % offentlige midler
  • 30 % sponsor og andre inntekter
  • 12 % billettsalg/egeninntekter

  Festivalen i tall

  2019:

  • 4,1 årsverk fordelt på 5 personer
  • 316 frivillige, i tillegg kommer styre og råd.
  • 6000 frivilligtimer
  • 6 dager
  • 294 programposter
  • Ca 100 samarbeidspartnere og bidragsytere
  • 404 forfattere og artister
  • 24 nasjoner
  • 40 % sakprosa
  • 50 % kvinnelige forfattere 
  • 30 712 besøkende

  Besøkstall:

   År Besøkstall
   2010 25 600
   2011 23 340
   2012 22 851
   2013 24 173
   2014 24 360
   2015 25 382
   2016 25 606
   2017 26 703
   2018 25 849
   2019 30 712
   2020 *
   2021 18 415*

   *Unntaksår grunnet Korona

   Strategi for Norsk Litteraturfestival 2021–2023

   Norsk litteraturfestival skal være Nordens viktigste møteplass for lesere og forfattere.

   Kunstnerisk ledende
   Festivalen skal gjennom størrelse og kvalitet markere seg som den viktigste litteraturfestivalen i Norden. Programmet skal omfatte et litterært mangfold innen alle sjangre, være nyskapende og holde høyt kunstnerisk nivå.

   Internasjonal møteplass
   Norsk Litteraturfestival skal være et utstillingsvindu for norsk litteratur og har et særlig ansvar for å fremme yngre forfatterskap. Programmet skal omfatte fremstående nordiske og et utvalg særlig markerte og viktige internasjonale forfattere.

   Lokal forankring og globale perspektiver
   Festivalen har sitt utspring i Sigrid Undsets forfatterskap og Lillehammer by og kjennetegnes, som Nobelprisvinneren, av lokal forankring og globale perspektiver. Lillehammer er en UNESCO-litteraturby og en friby for forfulgte forfattere og festivalen skal bidra til å utvikle litteraturbyen og være en sentral arena for mangfold og ytringsfrihet.  

   Viktig debattarena
   Gjennom egne arrangementer og samarbeid med andre skal festivalen være en viktig scene for litteraturdebatt. Festivalen har ambisjon om å sette dagsorden i aktuelle samfunnsspørsmål, men også utnytte litteraturens fortrinn til å gå i dybden av den løpende offentlige samtalen.

   Styrke barn og unges leselyst
   Å styrke barn og unges leselyst er en av festivalens viktigste oppgaver. Programmet skal holde høyt kunstnerisk nivå og nå så mange barn og unge som mulig. Pegasus skal være et nasjonalt fyrtårn for litteraturformidling og bidra til kompetanseheving på feltet.

   Åpen og inkluderende
   Muligheten for tett kontakt mellom forfattere og lesere er en av festivalens styrker. Norsk Litteraturfestival skal være inkluderende, aktuell og oppleves relevant for sine primære målgrupper; barn og unge, et litterært fagmiljø og et allment voksent publikum.

   Grønn festival
   Festivalen skal ha fokus på miljø, bidra til bevisstgjøring og kunnskap, samt prioritere bærekraftige alternativer i egen virksomhet.

   Styrke festivaløkonomien
   Festivalen vil kontinuerlig arbeide for å sikre en forutsigbar økonomi, med rom for videre utvikling. Dette er en forutsetning for å nå de øvrige målene.