Informasjon, strategi og rapporter for Norsk Litteraturfestival

Fullt navn: Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene

Organisasjonsform: Stiftelse

Organisasjonsnummer: 979 454 562

Kontonummer: 2095 54 83007

Grasrotandelen: Send SMS «Grasrotandelen 979454562» til 2020

  Finansiering

  Festivalens finansiering i prosenter 2019:

  • 58 % offentlige midler
  • 30 % sponsor og andre inntekter
  • 12 % billettsalg/egeninntekter

  Festivalen i tall

  2019:

  • 4,1 årsverk fordelt på 5 personer
  • 316 frivillige, i tillegg kommer styre og råd.
  • 6000 frivilligtimer
  • 6 dager
  • 294 programposter
  • Ca 100 samarbeidspartnere og bidragsytere
  • 404 forfattere og artister
  • 24 nasjoner
  • 40 % sakprosa
  • 50 % kvinnelige forfattere 
  • 30 712 besøkende

  Besøkstall:

   År Besøkstall
   2010 25 600
   2011 23 340
   2012 22 851
   2013 24 173
   2014 24 360
   2015 25 382
   2016 25 606
   2017 26 703
   2018 25 849
   2019 30 712

   Rapporter

   Norsk Litteraturfestival dokumenteres gjennom en årlig festivalrapport.

   Last ned Festivalrapporten 2019 her.
   Last ned festivalrapporten 2018 her
   Last ned festivalrapporten 2017 her.
   Last ned festivalrapporten 2016 her.
   Last ned festivalrapporten 2015 her
   Last ned festivalrapporten 2014 her
   Last ned festivalrapporten 2013 her
   Last ned festivalrapporten 2012 her
   Last ned festivalrapporten 2011 her

   Strategi for Norsk Litteraturfestival 2020–2022

   Norsk litteraturfestival skal være Nordens viktigste møteplass for lesere og forfattere.

   Kunstnerisk ledende
   Festivalen skal gjennom størrelse og kvalitet markere seg som den viktigste litteraturfestivalen i Norden. Programmet skal omfatte alle sjangre, være nyskapende, holde høyt kunstnerisk nivå og inneholde både bred og smal litteratur.

   Internasjonal møteplass
   Norsk Litteraturfestival skal være et utstillingsvindu for norsk litteratur og har et særlig ansvar for å fremme yngre forfatterskap. Programmet skal omfatte fremstående nordiske og et utvalg særlig markerte og viktige internasjonale forfattere. Lillehammer er en friby for forfulgte forfattere og festivalen skal være en viktig arena for global litteratur, mangfold og ytringsfrihet.  

   Viktig debattarena
   Gjennom egne arrangementer og samarbeid med andre skal festivalen være en viktig scene for litteraturdebatt. Festivalen har ambisjon om å sette dagsorden i aktuelle samfunnsspørsmål, men også utnytte litteraturens fortrinn til å gå i dybden av den løpende offentlige samtalen.

   Styrke barn og unges leselyst
   Å styrke barn og unges leselyst er en av festivalens viktigste oppgaver. Programmet skal holde høyt kunstnerisk nivå og nå så mange barn og unge som mulig. Pegasus skal være et nasjonalt fyrtårn for litteraturformidling og dele kunnskap med aktører som trenger vår kompetanse.

   Åpen og inkluderende
   På Norsk Litteraturfestival kommer forfattere og lesere tett på hverandre og festivalen skal oppleves relevant og aktuell for sine kjernemålgrupper; barn og unge, samt et allment voksent publikum. Festivalen har et spesielt ansvar for å inkludere utsatte grupper, både som en del av våre frivillige og vårt publikum.

   Miljø
   Festivalen skal ha fokus på miljø, bidra til bevisstgjøring og kunnskap, samt prioritere bærekraftige alternativer i egen virksomhet.