Strategi for Norsk Litteraturfestival 2022–2024

Norsk litteraturfestival skal være Nordens viktigste møteplass for lesere og forfattere.

Kunstnerisk ledende
Norsk litteraturfestival skal være Nordens viktigste møteplass for lesere og forfattere.
Festivalen skal romme et litterært mangfold og holde høyt kunstnerisk nivå.

Lokal forankring
Festivalen er sterkt forankret i Lillehammer by, med dens historie og litterære arv. Våre arenaer og dikterhjem danner en unik ramme for åpne og inkluderende møter mellom forfattere og publikum.

Internasjonal møteplass
Norsk Litteraturfestival skal være et utstillingsvindu for norsk litteratur og har et særlig ansvar for å fremme yngre forfatterskap. Programmet skal omfatte fremstående nordiske og et utvalg særlig markerte og viktige internasjonale forfattere.

Viktig debattarena
Gjennom egne arrangementer og samarbeid med andre skal festivalen være en viktig scene for litteraturdebatt. Festivalen har ambisjon om å sette dagsorden i aktuelle samfunnsspørsmål, men også utnytte litteraturens fortrinn til å gå i dybden av den løpende offentlige samtalen.

Fremme leselyst
Å styrke barn og unges leselyst er en av festivalens viktigste oppgaver. Pegasus skal være et nasjonalt fyrtårn for litteraturformidling, holde høyt kunstnerisk nivå og nå så mange barn og unge som mulig.

Bærekraftig festival
Festivalen skal prioritere bærekraftige alternativer. Den skal bidra til bevisstgjøring og kunnskap om miljø, være åpen og inkluderende og utmerke seg som en arena for ytringsfrihet.

Forutsigbare økonomiske rammer
Festivalen skal kontinuerlig arbeide for å sikre en forutsigbar økonomi, med rom for videre utvikling. Dette er en forutsetning for å nå de øvrige målene. 

Informasjon, strategi og rapporter for Norsk Litteraturfestival

Fullt navn: Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene

Organisasjonsform: Stiftelse

Organisasjonsnummer: 979 454 562

Kontonummer: 2095 54 83007

Grasrotandelen: Send SMS «Grasrotandelen 979454562» til 2020

  Finansiering

  Festivalens finansiering i prosenter 2019:

  • 58 % offentlige midler
  • 30 % sponsor og andre inntekter
  • 12 % billettsalg/egeninntekter

  Festivalen i tall

  2019:

  • 4,1 årsverk fordelt på 5 personer
  • 316 frivillige, i tillegg kommer styre og råd.
  • 6000 frivilligtimer
  • 6 dager
  • 294 programposter
  • Ca 100 samarbeidspartnere og bidragsytere
  • 404 forfattere og artister
  • 24 nasjoner
  • 40 % sakprosa
  • 50 % kvinnelige forfattere 
  • 30 712 besøkende

  Besøkstall:

   År Besøkstall
   2010 25 600
   2011 23 340
   2012 22 851
   2013 24 173
   2014 24 360
   2015 25 382
   2016 25 606
   2017 26 703
   2018 25 849
   2019 30 712
   2020 *
   2021 18 415*

   *Unntaksår grunnet Korona