Litteraturuke for skoler og barnehager

Under Norsk Litteraturfestival har skoler og barnehager mulighet til å få med seg et mangfold av flotte litteraturopplevelser. Pegasus består av over 100 ulike programposter for barn og unge, og nesten alt er gratis å være med på!

Aller best blir litteraturopplevelsene når elevene både stiller forberedt og får arbeide med opplevelsen i etterkant. Flere skoler og barnehager velger derfor å ha et ekstra fokus på litteratur, bøker, språk og illustrasjon i dagene før og under litteraturfestivalen. Med denne ressurssiden ønsker vi å gjøre det lett og motiverende for skolene å arrangere litteraturaktiviteter, og håper mange vil ta oppfordringen om å arrangere LITTERATURUKE på egen skole under Norsk Litteraturfestival.

Vi har samlet en idébank med 20 ulike aktiviteter som er enkle å gjennomføre, og som ikke krever større ressurser enn noen ark, litt lim, en spisset blyant, et skolebibliotek og engasjerte voksne. Velg ut deres favoritter og sett sammen et program for elevene som for eksempel består av én litteraturaktivitet hver dag hele uka. Knytt gjerne aktivitetene opp til forfattere som gjester Pegasus, og ikke glem å ta dere tid til å reise til byen og gå på festival!

Alle klassene som arrangerer Litteraturuke er med i trekningen av en flott bokpakke! Send en e-post til pegasus@litteraturfestival.no og registrer din klasse.