Kunstbokmessen Bastard


Et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur.

Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre.

Fredag 24. og lørdag 25. mai, mellom kl. 12 og kl. 17,  finner du kunstnere, småforlag og tidsskifter i Bastard sitt messetelt på stortorget midt i byen.

For utfyllende informasjon se www.kunstopp.no/Bastard