Litterære priser som deles ut under Norsk Litteraturfestival

UPrisen – årets ungdomsbok

UPrisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok.
Den nasjonale UPris-juryen består av syv 9. klasser fra ulike fylker. Klassene leser fem ungdomsbøker valgt ut på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av alle årets ungdomsbøker. Klassene gjør seg opp en mening om bøkene før delegater fra alle klassene møtes til storjurymøte på Lillehammer hvor den endelige vinneren kåres. UPrisen deles ut torsdagen under festivalen i showet U. UPrisen er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival og Foreningen !les.

Les mer om UPrisen på uprisen.no

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris

Deles ut for en oversetters samlede virke og er på 50 000 kroner. Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond ble opprettet 1996 og var et samarbeid mellom Norsk Oversetterforening, Cappelens Bokklubber og De norske Bokklubbene. Siden 2016 er prisen videreført som Det skjønnlitterære oversetterfonds pris.

Tidligere prisvinnere:
http://oversetterforeningen.no/bokklubbenes-skjonnlitteraere-oversetterpris/ 

 

Dobloug-prisen

Doblougprisen skal fremme norsk og svensk skjønnlitteratur og har blitt delt ut årlig siden 1951. Det er Svenska Akademien som administrerer prisen. Offentliggjøring og prisoverrekkelse til de norske vinnerne finner sted under åpningen av Norsk Litteraturfestival. 

Mer informasjon om prisen og tidligere prisvinnere:
http://snl.no/Doblougprisen