Seminar

DEBUTANTSEMINAR
29. – 30. MAI | NANSENSKOLEN
Norsk Litteraturfestivals årlige seminar for fjorårets skjønnlitterære debutanter arrangeres over to dager og arrangeres i samarbeid med og på Nansenskolen. Barne- og ungdomsbokforfattere og voksenbokforfattere blir invitert til seminaret som skal gi faglig påfyll og sosialt samvær. Første seminardag vil ta opp debutantspesifikke problemstillinger, med foredrag fra Kjersti A. Skomsvold, Helga Flatland og Hans Tarjei Skaare. Dag to handler om skriving i bredere forstand, med foredrag av Olaug Nilssen, Helga Flatland og Pedro Carmona-Alvarez. Seminaret inkluderer to overnattinger og det er satt av tid til å delta på andre festivalarrangementer. Seminarledere: Kjersti A. Skomsvold og Hans Tarjei Skaare.
I samarbeid med Nansenskolen | Kun for påmeldte

 

FORFATTERSEMINARET, ET SEMINAR FOR ALLE SOM SKRIVER
29. MAI – 1. JUNI | NANSENSKOLEN
Enten du skriver skjønnlitteratur, sakprosa eller mest for skrivebordsskuffen – her er arenaen for deg som vil ha inspirasjon og skrivefaglig påfyll. Et program med spennende poster: forfatterforelesning, foredrag, faglige presentasjoner, lesninger og erfaringsutveksling. Av bidragsytere, bl.a.: Olaug Nilssen, Helga Flatland, Pedro Carmona-Alvarez, Tom Egeland, Elif Shafak og Jørgen Lorentzen. Seminarprisen, kun kr 3500, inkluderer tre overnattinger, måltider og festivalpass. Kom til Lillehammer og møt andre skrivere, og ta del i Nordens største litteraturfestival! For mer informasjon, se www.nansenskolen.no. Påmelding til norsk@forfattersentrum.no innen 10. mai.
Arrangør: Nansenskolen i samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Norsk Litteraturfestival

 

NORDISK SEMINAR
29. MAI – 31. JUNI | NANSENSKOLEN
I 2018 vil vi videreføre og utvikle «Nordisk seminar» hvor sentrale, yngre nordiske forfattere møtes på Lillehammer og deltar i lukket fagseminar og åpne programposter under festivalen. Årets deltakere på Nordisk seminar: Gunnar Ardelius, Sverige, Therese Bohman, Sverige, Johanna Holmstrøm, Finland, Kristina Leganger Iversen, Norge, Atli Sigþórsson, Island, Maja Lee Langvad, Danmark, Nils Henrik Smith, Norge, Birger Emanuelsen, vert, Norge.
Kun for inviterte

 

OVERSETTERE TIL LILLEHAMMER
29. MAI – 1. JUNI | HAMMER HOTELL
For 23. gang har NORLA invitert en gruppe oversettere til litteraturfestivalen. Til sammen 10 oversettere deltar, som oversetter til fransk, engelsk, polsk og nederlandsk. De vil bl.a. møte forfatter/oversetter Tirill Broch Aakre, som høsten 2017 var en av NORLAs Nye stemmer. Fokuset vil være skjønnlitteratur for voksne, deltakerne får faglig påfyll og har workshop med fordypning og prøveoversettelse. Vi gleder oss til spennende seminar med mange språklige utfordringer! NORLAs oversettere får også mulighet til å delta på internasjonalt forleggerseminar i samarbeid med Den norske Forleggerforening.
Arrangør: NORLA | Kun for inviterte

 

BIBLIOTEKSEMINARET – HVA MÅ TIL FOR Å LAGE EN BOKOMTALE?
30. MAI | HVELVET
Praktisk kurs med litteraturkritiker Marta Norheim. Vi går gjennom spørsmål om hva formålet med en slik omtale er, og hva som må til for å få teksten til å fungere. Vi skal innom aktuelle element som handlingsreferat, egne leseopplevelser, sammenligning med andre bøker og kritiske vurderinger. Praktiske øvelser blir en del av seminaret. Kurset avsluttes med bibliotekdebatten “RIP litteraturkritikk? I stedet for blomster ønsker vi debatt!” i Lillehammer Kunstmuseum. Pris for seminaret inkl. lunsj og debatt er kr. 500,- . 
Se mer informasjon om seminaret og påmelding på http://www.oppland.no/fagomrader/fylkesbiblioteket/
Arrangør: Oppland fylkesbibliotek
 

INTERNASJONALT FORLEGGER-SEMINAR
30. MAI –1. JUNI | HAMMER HOTELL
NORLA og Den norske Forleggerforening inviterer hvert år utenlandske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival. Interessen for å komme til Lillehammer øker stadig, og i år inviteres forleggere fra Frankrike, Nederland, Polen og engelskspråklige land. Forleggerne presenteres for en gruppe aktuelle norske skjønnlitterærere forfattere. Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet. 
Arrangør: NORLA og Den norske Forleggerforening | Kun for inviterte

 

OLJESEMINAR
31. MAI | KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN 31. MAI
Norge har i over 50 år vært en oljenasjon. OLJESEMINARET ser på økonomiske, politiske og moralske aspekter ved rikdommen. Hvem er det egentlig som styrer den mektige oljeindustrien? Programkomité: Espen Søbye, Joakim Hammerlin og Kristine Isaksen. Påmelding til kristine.isaksen@nffo.no
Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) | Åpent for alle

 

ENGLUND MASTERCLASS
31. MAI | HVELVET
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening inviterer medlemmer til masterclass med historiker og forfatter Peter Englund. Det blir foredrag ved forfatteren og mulighet for å stille spørsmål og diskutere.
Arrangør: NFFO. Kun for påmeldte. 

 

KRITIKERSEMINARET 2017 
31. MAI – 1. JUNI | KULTURHUSET BANKEN, HOLBØSALEN
På årets kritikerseminar vil forholdet mellom litteratur, teknologi og kritikk stå i sentrum. Gjennom foredrag og paneldebatter i løpet av seminarets to dager, håper vi å skape opplysende samtaler på tvers av de nordiske landene, som gjør kritikerne bedre rustet til å utøve faget sitt i en teknologisk brytningstid. Vi ønsker å peke deltakerne i retning av lese- og tenkemåter som er oppmerksomme på litteraturens teknologiske betingelser og den diskusjonen av teknologi som finner sted i litteraturen.