100 ÅR MED KRISTIN LAVRANSDATTER!

Inn i det hellige

I år er det hundre år siden Korset – tredje del av trilogien om Kristin Lavransdatter ble utgitt i 1922 og begivenheten blir markert med miniseminar: Inn i det hellige skal handle om tro og tvil og ikke minst om den katolske arven i norsk litteratur. Sigrid Undset var i mange av sine bøker opptatt av å løfte denne arven frem, og minne leserne på hvilken betydning den har hatt i norsk historie.
Vi har invitert forfatteren Casper Andre Lugg, som har skrevet flere diktsamlinger om å nærme seg det hellig, til å snakke om det. I tillegg har vi invitert teolog Rolv Nøtvik Jakobsen som nylig har skrevet om Sigrid Undset og Jon Fosse som forfattere og katolikker og Tom Egil Hverven, som er forfatter, litteraturkritiker og hovedanmelder i Bokmagasinet i avisa Klassekampen. Hans seneste bok, som kommer i vår, er Å lese etter troen. Samtalen om å nærme seg det guddommelige i litteraturen vil bli ledet av Live Lundh, litteraturviter og kritiker i bl.a. Morgenbladet og BLA.

I samarbeid med Sigrid Undset-selskapet

Tirsdag 31. mai

13:00-16:00

280,–
210,- for medlemmer av Sigrid Undset-selskapet
Bjerkebæk

Legg til i din festival