400 års krangel

Fransk litteratur har gått gjennom mange faser, men alle som en har påvirket kunsten verden over. Fra klassisismens stringente dogmer, via nyromanens emosjonelle og radikale utrykk til dagens misantropi og kompleksitet – alt dette springer ut fra skifter i det politiske, kulturelle og personlige. Felles for alle skiftene er at de har vært uttrykk for opprør og provokasjon innenfor og utenfor landets grenser.
Geir Uvsløkk er en av medforfatterne i den nyutgitte boka Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år, og han vil gjøre sitt beste for å gi oss en innføring i fransk litteratur de siste 400 årene, med fokus på bråk og krangel.