60–70–80–90

Høsten 2019 kommer Ketil Bjørnstad med det femte og nest siste bindet i storverket Verden som var min om de siste 60 årene, som beskriver hans liv og virke frem til i dag.
De svært personlige skildringene av liv og tid kobler seg på norgeshistorien på en måte som har gitt gjenklang hos lesere og kritikere. Bøkene har solgt i 150 000 eksemplarer, så det er altså snakk om en fantastisk suksess.
Ketil Bjørnstad kommer til festivalen for å fortelle om arbeidet, motivasjonen og Verden som var min. Forfatteren møter Magnhild Bruheim til samtale.

Foto: Frøydis Urbye