Å beskrive det visuelle – ekfrase i regi av Kunsthåndverk

Tidsskriftet Kunsthåndverk retter i sin nyeste utgave søkelyset mot forholdet mellom kunst og litteratur generelt og ekfrasen som litterært format spesielt. En ekfrase er en tekstlig beskrivelse av et kunstverk, en kunstgjenstand eller et arkitektonisk verk. Velkommen til live podcast i en samtale mellom forfatter Edy Poppy og programleder for Kunstpodden og redaktør for Kunsthåndverk, Cecilie Tyri Holt. Ekfraseforfattere vil presentere utdrag fra sine tekster.

Foto: Kunsthåndverk 1 2018, forside