Å hjemme seg

I 2019 er det 100 år siden den nobelprisvinnende forfatteren Sigrid Undset bosatte seg på Bjerkebæk i Lillehammer. For Undset var hjemmet selve fundamentet for livets utfoldelse. Både i hennes litteratur og liv spiller hjemmet en avgjørende rolle. Utstillingstittelen «Å hjemme seg» er hentet fra Undset selv, der hun beskriver gleden ved å skape sitt eget bosted. Tittelen har en dobbel betydning, den henspiller både på tilfredsstillelsen ved å skape rom for seg og sine – samtidig som det var et sted hun kunne «gjemme seg» bort. Utstillingen rommer både kunst og kulturobjekter som til sammen danner rammen for Undsets smak og ideologi, deriblant verk av Carl Larsson, Prins Eugen, William Morris, Agnes Slott-Møller, Gerhard Munthe og Nikolai Astrup – i tillegg til samtidskunstnerne Hedevig Anker og Christian Partos.