Å ligne de andre

«Jan Grues levnetsskildring går utenpå det meste av norsk selvbiografisk sakprosa. […] Boka vil med stor sannsynlighet bli stående som en merkestein for at en ny modenhet er i ferd med å nå den selvbiografisk baserte litteraturen også i norsk sakprosa», skrev Ane Farsethås i Morgenbladet. Grues siste bok, Jeg lever et liv som ligner deres, ble ikke uventet løftet frem av diverse kritikere i året som gikk. Grue har fått Kritikerprisen for boka og er nominert til Nordisk råds litteraturpris. Det er tydelig at historien ikke bare treffer mange, men også klarer å rette søkelyset mot noe som hittil hadde vært usagt. Jan Grue møter Ane Farsethås til samtale.

Foto: Anne Valeur