Åe seg over ålen sin

Arild Vanges oversettelse av Peter Waterhouses 670 siders prosabok (Krieg und Welt) ble nominert til Kritikerprisen for beste oversettelse i 2015. Protagonisten i boka, Heinrich Cahusac, er oversetter. Han er opptatt av at det finnes en måte å oversette på som fokuserer på sanselighet, ordlikhet og poetisk energi. Vange forteller om hvordan denne måten å oversette på fikk prekær aktualitet på Vanges flyreise tilbake til Norge etter et symposium i Wien om nettopp (Krieg und Welt).

Foto: Lena Knutli