Åpen mikrofon

Vil du lese opp fra egen tekst? Forfattere, skrivende, du som vil prøve deg - scenen er din!

Foto: Bjørn R. Jørgensen