AVANTGARDENS SUBJEKT

I forfattersamtalen Avantgardens subjekt samtaler Erling Mostue Bugge og Susanne Christensen om utgivelsen med samme tittel nylig utgitt av forlaget TILT. Boken hevder et «avantgardens subjekt» som historisk deltager, og har et mål om å kvesse presisjonen i forståelsen av den nære norske kunsthistorien: hvordan påvirkes og møter kunstnersubjektet globale endringer de siste tiårene, og hvordan kommer dette til syne i kunsten?

Arrangør: Bastard

Fredag 3. jun

12:00-12:50

Oppland Kunstsenter

Legg til i din festival