Avlyst: Å sprenge seg ut av oppveksten

Foto: John Foley, Opale