Barnebokbad

Barn bokbader en forfatter! I løpet av våren har skoleklasser på mellomtrinnet fra tre skoler på Lillehammer hatt høytlesning i klassen av Zombieutbruddet av Robert Næss. I etterkant har de, gjennom filosofiske samtaler i klasserommet, jobbet med forskjellige temaer fra boka og kommet frem til spørsmål de ønsker å stille forfatteren. Representanter fra klassene er spørsmålsambassadører og utgjør panelet som skal bokbade forfatteren på scenen. Velkommen til Barnebokbad.

Foto: Barnebokbad 2018, Heidi Sæterbakken