BIBELSKE MOTIV HOS OLAUG NILSSEN

I Olaug Nilssens siste og prisbelønte roman, «Yt etter evne, få etter behov», står bibelfortellingen om Marta og Maria sentralt. Marta tilbød Jesus og hans disipler husrom på deres vandring gjennom Judea og Galilea. Marta følte ansvaret som husvert og stelte i stand til måltid og overnatting, mens søsteren Maria satte seg til å lytte til det Jesus hadde å si. Marta ba Jesus om å irettesette Maria, men endte opp med å bli irettesatt selv: «Men Herren svarte henne: ‘Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne’».

Hvem var disse søstrene som sto Jesus så nær, og som representerer to ulike måter å være disippel på?

Forfatter Olaug Nilssen og biskop Kari Veiteberg i samtale.

Torsdag

12:00-12:50

180,–
Lillehammer Kirke

Legg til i din festival

Bidragsytere