Bokhandelens barne- og ungdomsbokstipend

Bokhandlerforeningen deler årlig ut et stipend til en barne- og ungdomsbokforfatter. Det er Norske Barne- og ungdomsbokforfatteres (NBUs) litterære råd som innstiller forfattere til stipendet, som deles ut av Trine Stensen fra Bokhandlerforeningen. Etter stipendutdelingen vil det være en samtale med den ferske stipendmottakeren, ledet av Taran Bjørnstad, leder i NBU.