Bokhandelens forfatterstipend

Bokhandlerforeningen, ved Trine Stensen, deler årlig ut tre stipend til nye og sterke skjønnlitterære forfatterskap, innstilt av Forfatterforeningens litterære råd. Etter stipendutdelingen vil det være en samtale med de ferske stipendmottakerne. Samtalen ledes av bokhandler Christin Kramprud, Gravdahl Bokhandel.